Biżuteria stal chirurgiczna

Zwroty

Odstąpienie od umowy

  1. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „www.e-anushka.pl” stanowi zawarcie umowy na odległość. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedawcy sklep@e-anushka.pl.
  2. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu oraz możliwości darmowego zwrotu za pośrednictwem Furgonetka. Darmowy zwrot obejmuje wyłącznie formę wysyłki Poczty Polskiej z nadaniem w dowolnym urzędzie Pocztowym. Pozostałe opcje są płatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie zwrotów. 
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt jest w stanie niezmienionym, jeżeli posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony i jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.
  4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru Produktu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu, poza kosztem dostawy. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez klienta konto bankowe.
  6. Pozostałe reklamacje lub pytania, Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@e-anushka.pl
  7. W przypadku braku chęci skorzystania z opcji zwrotu za pośrednictwem portalu Furgonetka, zwrot należy dokonać na adres: Magiera 5/12 01-873 Warszawa.

LINK DO ZWROTU:

https://furgonetka.pl/zwroty/170bb2fb-65c3-4f8d-87d1-aa2a9aa5cbba

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl